ข้อมูลการติดต่อ

บจก. สตอเรจ ซิสเต็มส์ แอนด์ โซลูชั่น

Storage Systems & Solutions Co.,Ltd.

เลขที่ 5/1 ม.6 ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทรติดต่อ 02-149-5424

เลขที่ผู้เสียภาษี 0125550001631

ติดต่อสอบถาม